Doelstelling

Wij proberen vooral de kinderen, maar ook hun ouders in de provincie Chitwan een betere toekomst te geven door te helpen met acties (cursussen, onderwijs), met medische voorzieningen (o.a. gehoorapparaten), met voorzieningen zoals de broodnodige waterputten, met bevorderen van het schoolgaan, indien nodig met financiële ondersteuning daarvan, toiletgebouwen en een school.

Onze Nederlandse Stichting heeft een ANBI erkenning van de overheid, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.  
Zie http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/

In 1997 richtten de broers Keshav, Ramsharan en Radjendra Khanal de organisatie “Child Welfare Organisation Nepal” op om via deze stichting de plaatselijke bevolking met toestemming van de overheid te mogen helpen uit de armoede te komen die zij zelf in hun jeugd hebben gekend. Wij werken vanuit Nederland samen met deze door de lokale overheid toegestane en gecontroleerde welzijnsorganisatie Child Welfare Organisatie Nepal aan verbetering van de leefomstandigheden. Projecten die wij bovendien ter plaatse zelf controleren op doelmatigheid en correct gebruik van de financiële middelen.

De kinderen worden gestimuleerd onderwijs te volgen. Alle initiatieven zijn er op gericht  de mensen zelfstandig een inkomens-en  welzijnsverbetering te laten realiseren.

Daarbij is uw donatie nodig en van harte welkom!

6 november 2009  Doelstelling