foto`s 2011

20 juni 2011  Nieuws  Reacties (0)

nieuws 2011

Nieuwsbrief voorjaar 2011

Aan alle donateurs en belangstellenden,

Begin dit jaar ben ik weer 3 maanden naar Nepal geweest. Ik kan u vertellen dat het goed gaat in Jutpani. Het vluchtelingendorp begint langzamerhand meer en meer op een echt dorp te lijken. Een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was dat in 2009 het dorp Jutpani officieel erkent werd door de regering van Nepal. Dit is mede gelukt dankzij de inzet van Keshab Khanal [ oprichter van Child Welfare Organisation Nepal]. Na dit heugelijke feit zijn wij vanuit Nederland direct actie gaan ondernemen wat tot op heden het volgende resultaat heeft opgeleverd:

Waterputten:

Van de 6 geplande waterputten zijn er 5 gerealiseerd en aan de 6e wordt gewerkt. Helaas is een van de waterputten ingestort door een open ruimte diep onder de grond. Ongeveer 4 meter betonnen ringen zijn verdwenen in de aarde. Gelukkig hebben wij extra ringen kunnen kopen en men is druk bezig met het herstel van deze put.
Veel mensen in het westen vinden dat het graven van de putten erg lang duurt. Het realiseren van een put kan soms wel een jaar duren. Vanwege het vrijkomen van gassen kan het voorkomen dat men wekenlang moet wachten om verder te kunnen en ook de regentijd is een oponthoud van drie tot soms vier maanden. Emmertje voor emmertje worden deze putten met de hand gegraven. En dit gaat 35 tot 40 meter diep.

Toilet-/Wasgelegenheden:

Twee van de 6 geplande toilet/wasgelegenheden zijn in gebruik. De vier overige gebouwen, gefinancierd door  CWON  uit  Belgie, worden na de regentijd van dit jaar gebouwd waarbij een vrijwilliger uit nederland helpt bij de bouw. Zijn vriendin zal voorlichting hygiene geven in de school. Ook geeft zij ondersteuning bij de engelse lessen.

De school:

De school wordt, een jaar na de opening, nog steeds naar volle tevredenheid gebruikt. Er zijn nu 150 kinderen die les krijgen van 4 docenten. Iedere dag zijn zij ons nog dankbaar voor het feit dat er nu een mooi schoolgebouw staat waar zij op een goede manier les kunnen geven.

De kinderopvang:

Om de [alleenstaande] moeders de kans te geven om te werken is er sinds april van dit jaar de baby- en kleuteropvang in gebruik. Dit gebouw is ook gefinancierd door CWON, Belgie. Er maken nu  27 moeders gebruik van de mogelijkheid om hun kind naar de opvang te brengen. Dit betekent dat er 30 kinderen genieten van de opvang.

Doelstelling CWON Nederland 2011-2012:

Zoals bovenstaande opsomming laat zien is er veel gebeurd de afgelopen tijd! En natuurlijk zijn wij daar erg blij mee. Alleen blijft het steken dat er van de 800 gezinnen die zich momenteel gevestigd hebben in Jutpani er zich maar 200 zelf kunnen redden. Voor deze groep geldt dat zij geen honger lijden en dat ze wat extra geld verdienen met de verkoop van groenten die zij verbouwen en/of werk elders hebben. Verder zijn er 400 gezinnen die moeten knokken om te overleven. Het lukt deze mensen om het hoognodige te bereiken maar elke tegenvaller kan hun lot terugbrengen naar niets. Dan zijn er helaas nog zo`n 200 gezinnen die moeten zien te overleven van giften van omwonenden. Zonder deze giften hebben zij geen eten en het komt voor dat er dagen zijn dat de ouders met kinderen zonder voedsel moet gaan slapen.

Om de inwoners van Jutpani een zelfstandig bestaan te geven is er elektra nodig. Niet alleen om op gezette tijden drinkwater naar boven te halen maar ook voor irrigatie. Het gaat om een gebied van 59 ha. en van elke waterput maken ongeveer 130 gezinnen gebruik. Er moeten geulen gegraven worden en pijpleidingen aangelegd  naar de groenten- en rijstveldjes. Dit moet gebeuren door professionele arbeiders, vooral de afdeling elektriciteit. De regering heeft al bovenaardse palen en bedrading geplaatst tot aan de rand van het dorp.  De dorpelingen moeten zelf zorgen voor de irrigatie en de elektra bij de waterputten. CWON Nederland heeft voor 2011-2012 als doel gesteld dat we dit project willen financieren. De kosten zijn € 60.000,00. Dit bedrag bestaat uit: materiaal, zoals bedrading, leidingen, motoren en elektrakasten. En natuurlijk het arbeidsloon voor mensen van het elektrabedrijf.

Verder hebben wij het doel om in 2011-2012 sponsors te werven om 50 kinderen naar school te kunnen laten blijven gaan. Zodat zij later meer kans hebben op een baan.
Per jaar zijn deze kosten € 180,00. Dit is € 15,00 per maand.
Voor dit geld heeft een kind:
Schooluniform, speelkleren,slippers,schoolboeken en schriften, pennen,potloden etc., schooltas, een maaltijd op school,shampoo, zeep, tandenborstels en pasta en indien nodig medicijnen.
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. CWON@xs4all.nl

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben! Ik realiseer mij dat we dit niet hadden kunnen bewerkstelligen zonder uw giften. Daar ben ik en de mensen in Jutpani, Nepal u heel dankbaar voor!

Met vriendelijke groet,
Nelleke Alders, voorzitter CWON.
Website:  www.childwelfarenepal.nl

7 juni 2011  Nieuws  Reacties (0)

Nieuws 2011

Nieuwsbrief voorjaar 2011

Aan alle donateurs en belangstellenden,

Begin dit jaar ben ik weer 3 maanden naar Nepal geweest. Ik kan u vertellen dat het goed gaat in Jutpani. Het vluchtelingendorp begint langzamerhand meer en meer op een echt dorp te lijken. Een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was dat in 2009 het dorp Jutpani officieel erkent werd door de regering van Nepal. Dit is mede gelukt dankzij de inzet van Keshab Khanal [ oprichter van Child Welfare Organisation Nepal]. Na dit heugelijke feit zijn wij vanuit Nederland direct actie gaan ondernemen wat tot op heden het volgende resultaat heeft opgeleverd:

Waterputten:

Van de 6 geplande waterputten zijn er 5 gerealiseerd en aan de 6e wordt gewerkt. Helaas is een van de waterputten ingestort door een open ruimte diep onder de grond. Ongeveer 4 meter betonnen ringen zijn verdwenen in de aarde. Gelukkig hebben wij extra ringen kunnen kopen en men is druk bezig met het herstel van deze put.
Veel mensen in het westen vinden dat het graven van de putten erg lang duurt. Het realiseren van een put kan soms wel een jaar duren. Vanwege het vrijkomen van gassen kan het voorkomen dat men wekenlang moet wachten om verder te kunnen en ook de regentijd is een oponthoud van drie tot soms vier maanden. Emmertje voor emmertje worden deze putten met de hand gegraven. En dit gaat 35 tot 40 meter diep.

Toilet-/Wasgelegenheden:

Twee van de 6 geplande toilet/wasgelegenheden zijn in gebruik. De vier overige gebouwen, gefinancierd door  CWON  uit  Belgie, worden na de regentijd van dit jaar gebouwd waarbij een vrijwilliger uit nederland helpt bij de bouw. Zijn vriendin zal voorlichting hygiene geven in de school. Ook geeft zij ondersteuning bij de engelse lessen.

De school:

De school wordt, een jaar na de opening, nog steeds naar volle tevredenheid gebruikt. Er zijn nu 150 kinderen die les krijgen van 4 docenten. Iedere dag zijn zij ons nog dankbaar voor het feit dat er nu een mooi schoolgebouw staat waar zij op een goede manier les kunnen geven.

De kinderopvang:

Om de [alleenstaande] moeders de kans te geven om te werken is er sinds april van dit jaar de baby- en kleuteropvang in gebruik. Dit gebouw is ook gefinancierd door CWON, Belgie. Er maken nu  27 moeders gebruik van de mogelijkheid om hun kind naar de opvang te brengen. Dit betekent dat er 30 kinderen genieten van de opvang.

Doelstelling CWON Nederland 2011-2012:

Zoals bovenstaande opsomming laat zien is er veel gebeurd de afgelopen tijd! En natuurlijk zijn wij daar erg blij mee. Alleen blijft het steken dat er van de 800 gezinnen die zich momenteel gevestigd hebben in Jutpani er zich maar 200 zelf kunnen redden. Voor deze groep geldt dat zij geen honger lijden en dat ze wat extra geld verdienen met de verkoop van groenten die zij verbouwen en/of werk elders hebben. Verder zijn er 400 gezinnen die moeten knokken om te overleven. Het lukt deze mensen om het hoognodige te bereiken maar elke tegenvaller kan hun lot terugbrengen naar niets. Dan zijn er helaas nog zo`n 200 gezinnen die moeten zien te overleven van giften van omwonenden. Zonder deze giften hebben zij geen eten en het komt voor dat er dagen zijn dat de ouders met kinderen zonder voedsel moet gaan slapen.

Om de inwoners van Jutpani een zelfstandig bestaan te geven is er elektra nodig. Niet alleen om op gezette tijden drinkwater naar boven te halen maar ook voor irrigatie. Het gaat om een gebied van 59 ha. en van elke waterput maken ongeveer 130 gezinnen gebruik. Er moeten geulen gegraven worden en pijpleidingen aangelegd  naar de groenten- en rijstveldjes. Dit moet gebeuren door professionele arbeiders, vooral de afdeling elektriciteit. De regering heeft al bovenaardse palen en bedrading geplaatst tot aan de rand van het dorp.  De dorpelingen moeten zelf zorgen voor de irrigatie en de elektra bij de waterputten. CWON Nederland heeft voor 2011-2012 als doel gesteld dat we dit project willen financieren. De kosten zijn € 60.000,00. Dit bedrag bestaat uit: materiaal, zoals bedrading, leidingen, motoren en elektrakasten. En natuurlijk het arbeidsloon voor mensen van het elektrabedrijf.

Verder hebben wij het doel om in 2011-2012 sponsors te werven om 50 kinderen naar school te kunnen laten blijven gaan. Zodat zij later meer kans hebben op een baan.
Per jaar zijn deze kosten € 180,00. Dit is € 15,00 per maand.
Voor dit geld heeft een kind:
Schooluniform, speelkleren,slippers,schoolboeken en schriften, pennen,potloden etc., schooltas, een maaltijd op school,shampoo, zeep, tandenborstels en pasta en indien nodig medicijnen.
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. CWON@xs4all.nl

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben! Ik realiseer mij dat we dit niet hadden kunnen bewerkstelligen zonder uw giften. Daar ben ik en de mensen in Jutpani, Nepal u heel dankbaar voor!

Met vriendelijke groet,
Nelleke Alders, voorzitter CWON.
Website:  www.childwelfarenepal.nl

7 juni 2011  Nieuws  Reacties (0)

Nieuws

Minstens twee keer per jaar zullen wij een nieuwsbrief per e-mail gaan uitgeven. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar CWON@xs4all.nl

Nelleke Alders, voorzitter/penningmeester van de Stichting CWON, is minsten 3 maanden per jaar in Chitwan. In de nieuwsbrieven zal Nelleke Alders verslag doen van haar belevenissen en bevindingen. Ook ervaringen van andere bestuursleden en privépersonen zullen worden meegenomen.

In de huidige situatie is aan de allerarmste mensen van Chitwan een gebied van 59 ha ter beschikking gegeven, waar nu dankzij hulp van donaties aan onze stichting, waterputten worden geslagen en toilet/wasruimtes worden geplaatst.. De lokale organisatie Child Welfare Organisation Nepal is onder leiding van de in Chitwan wonende Keshab Khanal met diverse projecten bezig waaronder de oprichting van een school en crèche.

Nieuws najaar 2010:

Ons project Jutpani is zo goed als gerealiseerd. Van de 6 waterputten zijn er 5 al in werking, twee van de 6 toilet-/wasgelegenheden zijn in aanbouw en de crêche is zo goed als klaar. De school wordt al sinds meerdere maanden volop gebruikt. Op 28 december vertrek ik weer naar Nepal om de projecten te controleren en les te geven. Na mijn terugkomst is er weer  fotomateriaal voor op de site.

Het nieuwe project is elektriciteit:

Er is sterk behoefte aan elektra in het gebied voor de waterputten en bevloeiing van het land. Nu moet water emmertje voor emmertje met de hand naar boven worden gehaald. Een put is 35 tot 40 meter diep.Elke put is ten behoeve van ong. 130 gezinnen. Ook moet er water op het land komen wat wordt bebouwd met rijst en groenten. U begrijpt dat er veel kinderen die taak opgelegd krijgen en dus van school worden weggehouden of omdat er gewoon geen geld is. Als het land via de waterputten geïrrigeerd kan worden betekent dat dat kinderen naar school kunnen, ouders hun werk kunnen doen en zodoende geld verdienen zodat ook de armere mensen hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

De kosten van elektra zijn per put € 9.500,00 en voorziet ong. 130 gezinnen van drinkwater en irrigatie. Er moet dus een kleine € 60.000,00 komen om al de 800 gezinnen [ ruim 4000 personen] te voorzien. Wij rekenen op veel hulp van u.

Begroting_elektra_Jutpani

Nieuws 2010:

Per 1 juli 2010 heeft de heer A.Wildschut zijn functie als secretaris neergelegd.  Op 5 augustus is er een vergadering waarbij eventuele opvolgers  aanwezig zullen zijn. Deze avond zal beslist worden of zij de werkzaamheden van de heer Wildschut overnemen.

Van 6 februari tot 5 mei  was ik weer in Nepal. In die periode is ons project in Jutpani gestart. Jutpani is een vluchtelingendorp in Chitwan, een van de provincies  in Nepal. Zoals u hierboven kunt lezen gaat het om een gebied van 59 ha..

De planning is om in dit gebied een school te bouwen, een crèche en 6 waterputten met toilet/wasgelegenheden.
Op dit moment is de school gerealiseerd en in gebruik genomen, drie van de geplande waterputten zijn gegraven. Deze putten worden handmatig gegraven en zijn 35 tot 40 meter diep. Vanwege de regentijd is er vanaf eind mei tot medio september een stop op de realisering van dit project. Daarna worden de werkzaamheden weer hervat.

Ook is er een irrigatieplan uitgevoerd in 3 dorpen en 2 gehuchtjes die redelijk dicht bij elkaar liggen. Dit gebied beslaat meer dan 236 ha..Op dit land worden groenten en rijst verbouwd. Mede namens mijn collega in België, Miriam Commenne kan bovenstaand project worden afgerond.

De twee nieuwe projecten voor 2011 zullen zijn:


1.
Het aanleggen van elektra naar de school, crèche en de waterputten.
2. Zoveel mogelijk sponsoren van de armste kinderen in Jutpani voor de schoolkosten

Nieuws 2009:

Van de vier door de Louisa Stichting (http://www.louisastichting.nl/) gedoneerde waterputten is er één al vóór de regentijd in 2009 gegraven en van betonringen voorzien zodat er geen instortingsgevaar meer is. In september 2009 zal worden verder worden gegaan met de andere putten.

Het gebied dat eerst 300 Bigga werd genoemd (177 ha groot) is door de overheid teruggebracht naar 100 Bigga. Het deel van de 300 Bigga dat door de mensen al was ontgonnen, gaat nu gebruikt worden voor doeleinden van de overheid. Een deel van de mensen dat daar woonden is daarom vertrokken. Gelukkig begint de rust nu weer te keren nu er voor 100 Bigga wel een officiële overeenkomst is gesloten en is de officiële naam “Jutpani VDC ward no 4”. In dit gebied wonen op dit moment ± 800 gezinnen (4.000 mensen) onder de meest primitieve omstandigheden.

6 november 2009  Nieuws  Comments Off